Đầu tư và xây dựng

  11/01/2017
  • Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Từ sơn theo hình thức BOO, công suất 20.000m3/ngđ
  • Đầu tư xây dựng hệ thống cáp nước đô thị huyện Văn Lâm và khu công nghiệp Như Quỳnh theo hình thức BOO, công suất 20.000m3/ngđ.
  • Nâng công suất nhà máy nước Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa lên 20.000m3/ngđ theo hình thức chìa khóa trao tay.
  • Xây dựng hệ thống cấp nước Phố Lu, tỉnh Lào Cai, công suất 5.000m3/ngđ
  • Xây dựng trạm xử lý nước thải Văn Bàn, Lào Cai, công suất 4.500m3/ngđ
  • ĐTXD Nhà máy nước BOO Từ Sơn, cs 20.000m3/ngđ

Tin tức mới