Nâng cấp Đô thị và Phát triển Hạ tầng kỹ thuật

  11/01/2017

 

VIWASE thực hiện các dịch vụ khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, thiết kế chi tiết, dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý hợp đồng, giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, phát triển và nâng cấp đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu tái định cư, khu dân cư thu nhập thấp

Hỗ trợ Chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thẩm định dự án cho các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)...


 

Tin tức mới

Bài viết mới nhất