Nghiên cứu Khoa học, Đào tạo và quản lý vận hành

  11/01/2017

VIWASE chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, chuyển giao công nghệ, được giao chủ trì nghiên cứu và soạn thảo các Định hướng, Chiến lược phát triền, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường, các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ trong chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

Các Định hướng, , Tiêu chuẩn chuyên ngành do VIVVASE chủ trì biên soạn:

  • Định hướng phát triển cấp nước Chiến lược phát triển Đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định so 63/1998/QĐ-TTg.
  • Định hướng phát triển Thoát nước Đô thị Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Chiến lược Môi trường Xây dựng, giai đoạn 2010.
  • Quy hoạch hệ thống cấp nước các đô thị Việt Nam đến 2020.
  • Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 33:2006, cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
  • Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 7957:2008, Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

VIWASE chủ trì nghiền cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ về chuyên ngành cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường. Kết quả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả trong các dự án cấp thoát nước và môi trường, đem lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội. Một số tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng kịp thời thông qua các dịch vụ chuyển giao công nghệ, thi công thực nghiệm, góp phần đào tạo và tự đào tạo cán bộ khoa học và công nhân chuyên ngành cấp thoát

VIWASE có kinh nghiệm trong quản lý vận hành, bảo dưỡng định kỳ các công trinh cấp thoát nước và xử lý nước thải như: hệ thống cấp nướcTừ Sơn (Bắc Ninh), Văn Lâm (Hưng Yên), Trung tâm hội nghị quốc tế tại Hà Nội, v.v

Tin tức mới