Nguồn nước, An toàn Môi trường và Xã hội

  11/01/2017

VIWASE có đội ngũ chuyên gia có trình độ cao với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu nguồn nước, thí nghiệm chất lượng nước, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong thi công cho các dự án nước và môi trường, phát triển đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

VIWASE thực hiện các điều tra khảo sát kinh tế xã hội học; Điều tra, khảo sát và đánh giá cam kết đấu nối cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Điều tra, khảo sát và đánh giá tái định cư, các hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất của dự án; Lập quỹ quay vòng vốn hỗ trợ vệ sinh hộ gia dinh, lập khung chính sách tái định cư, kế hoạch hành động tái định cư, giám sát chương trình thực hiện tái định cư theo quy định của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu của các tổ chức như: WB, JICA, ADB, KfW, v.v.

Hỗ trợ Chủ đầu tư lập các báo cáo hỗ trợ gồm: báo cáo đánh giá, phân tích kinh tế, tài chính, môi trường, xã hội và khung chính sách tái định cư phục vụ công tác tiền thẩm định và thẩm định của chính phủ Việt Nam và các tổ chức tài trợ quốc tế như WB, ADB, JICA, v.v.

Một số các dịch vụ điển hình do VIWASE thực hiện trong thời gian gần đây:

  • Lập báo cáo đánh giá nguồn nước, chất lượng nước và môi trường chiến lược cho Dự án Nhà máy nước mặt Hà Nội (công suất 300.000m3/ngđ), Quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đô thị tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, v.v.
  • Lập báo cáo ĐTM, TĐC, phân tích kinh tế, xã hội, tài chính cho các dự án Phát triển đô thị loại vừa (Vinh, Phủ Lý, Lào Cai-vốn WB), Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng (vốn WB), các dự án cải thiện môi trường nướcTP. Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế (vốn JICA), v.v.
  • Giám sát an toàn môi trường, xã hội và kế hoạch hành động tái định cư cho các dự án: Quỹ đầu tư phát triển địa phương (vốn WB), Nâng cấp đô thị TP Hồ Chí Minh và Nam Định (vốn WB), Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (vốn ADB), v.v.

Tin tức mới

Bài viết mới nhất