Quy hoạch Cấp thoát nước

  28/02/2017

VIWASE đã thực hiện nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng cho các hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải cho hầu hết các đô thị lớn tại Việt Nam như:

  • Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam đến 2020 (cho 61 đô thị tỉnh/thành phố)
  • Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm miền Nam đến năm 2020
  • Quy hoạch cấp nước và thoát nước Thủ đô Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050
  • Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030 và định hướng đến 2050
  • Quy hoạch tồng thể Hệ thống cấp nướcTP.Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  • Các quy hoạch cấp nước và thoát nước các đô thị tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, Cần Thơ

Nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể cấp nước Thủ Đô Hà Nội đến 2030

Nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể thoát nước Thù đồ Hà Nội đến 2030, định hướng đến 2030

 


Tin tức mới

Trợ giúp Kỹ thuật, Tầng cường Năng lực Quản ly và Thể chế

Trợ giúp Kỹ thuật, Tầng cường Năng lực Quản ly và Thể chế

Ngoài các dịch vụ tư vấn kỹ thuật truyền thống, VIWASE đã triển khai các dịch vụ phi kỹ thuật như tư vấn thẩm định và đánh giá dự án; Trợ giúp kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý và thể chế, đào tạo cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.