Tuyển dụng

  09/01/2018
   

Tốt nghiệp các trường kỹ thuật có chuyên môn phù hợp (cấp thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kinh tế xây dựng, cơ khí, điện)
- Đã có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế/giám sát thi công 
- Đọc được hồ sơ bản vẽ tiếng Anh
- Làm việc tại các đô thị lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Đồng Nai.
- Lương theo thỏa thuận

News