Tọa đàm Hạ tầng Xanh và Cấp nước Xanh hướng tới phát triển bền vững

  21/12/2023

Ngày 15/12/2023, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) phối hợp với Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng (IUSUID) dưới sự bảo trợ của Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng, đã tổ chức buổi Tọa đàm “Hạ tầng xanh và Cấp nước xanh - Hướng đến phát triển đô thị bền vững”. Tham dự Tọa đàm có đại diện Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng, Hội Cấp thoát nước, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Viện Quy hoạch đô thị và Nông Thôn Quốc gia, Viện Khoa Học Thủy Lợi, các trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, Đại học Kiến Trúc Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Kinh doanh công nghệ, đại diện các công ty cấp nước và các nhà đầu tư, đại diện một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước, các phóng viên báo chí chuyên ngành.

Hạ tầng xanh và Cấp nước xanh là chủ đề được các nhà khoa học và các cơ quan quản lý nhà nước rất quan tâm. Vì vậy Ban tổ chức đã nhận được hơn 20 bài tham luận, báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia và các đơn vị hoạt động ngành Cấp thoát nước, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, nghiên cứu khoa học tại các Viện, Trường Đại học và đại diện các công ty cấp nước và được biên tập thành cuốn Kỷ yếu Tọa đàm cung cấp cho các đai biểu tham dự.

Thuật ngữ “xanh” đã được đề cập tới trong các chính sách của nhà nước như tại Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nêu yêu cầu về phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh. Cấp nước là một trong 08 lĩnh vực hạ tầng đô thị và là một trong 03 trụ cột của Kinh tế xanh gồm có nước, năng lượng, vật chất. Tuy nhiên Cấp nước xanh trong Hạ tầng đô thị xanh là khái niệm còn mới mẻ.

Tọa đàm là cơ hội để các đại biểu, các nhà quản lý, chuyên gia và nhà khoa học có dịp thảo luận, đánh giá thực tiễn về lĩnh vực hạ tầng cấp nước tại các đô thị hiện nay và giải pháp hiệu quả trong việc phát triển cấp nước xanh phục vụ cộng đồng, nâng cao tính bền vững của chu trình tuần hoàn nước theo hướng mô hình xanh thân thiện với môi trường tự nhiên. Đó là mô hình quản lý cấp nước tuần hoàn 5R, trong đó ngoài 3R đang áp dụng hiện nay là tiết giảm (reduce) – tái sử dụng (reuse) – tái chế (recycle) sẽ bổ sung các giải pháp 2R cấp nước xanh là tái phục hồi (restore) và tái thay thế (recover) nhằm tái bổ cập nguồn nước tự nhiên với chất lượng bằng hoặc tốt hơn và thay thế các nguồn cấp nước từ nước thải để sử dụng. Cấp nước xanh cũng hướng đến mục đích quản lý vận hành mạng lưới cấp nước thông minh, ứng dụng IoT.

Buổi Tọa đàm cấp nước xanh đã được các phóng viên báo chí chuyên ngành đăng tin tại Tạp chí Cấp thoát nước, Tạp chí Quy hoạch xây dựng (link: https://viup.vn/vn/Tin-tong-hop-n3-Ha-tang-xanh-va-cap-nuoc-xanh-huong-toi-phat-trien-do-thi-ben-vung-d23165.html), Báo xây dựng và kênh Youtube “Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng” (link https://youtu.be/XOeXpuxuVO4).

News