Dự án Xây dựng Hệ thống cấp nước Sông Sài Gòn

  03/03/2017

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Nguồn vốn: Vốn ngân sách
Khách hàng: BQLDA hệ thống cấp nước sông Sài gòn GD1
Đặc điểm chính: Xây dựng hệ thống cấp nước giai đoạn 1 CS 300.000m3/ngd; mạng lưới truyền tải, phân phối nước sạch
Dịch vụ cung cấp: VIWASE thực hiện nghiên cứu khả thi, thiết kế và lập hồ sơ mời thầu cho dự án

Giai đoạn 2: VIWASE thực hiện nghiên cứu khả thi, thiết kế và lập hồ sơ mời thầu EPC cho dự án Hệ thống cấp nước Sông Sài gòn giai đoạn 2, CS 300.000m3/ngd

Tin tức mới