Ngành nghề hoạt động, Kinh doanh chính

  28/02/2017
  1. Dịch vụ lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết xây dựng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghệ, khu công nghiệp và chiến lược, quy hoạch chuyên ngành cấp thoát nước, xử lý chất thải và môi trường.
  2. Dịch vụ tư vấn: đề xuất dự án, NCTKT, NCKT, thiết kế chi tiết, dự toán, đấu thầu, quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng các công trình: hạ tầng kỹ thuật; cấp, thoát nước, chất thải rắn và vệ sinh môi trường; dân dụng và công nghiệp; giao thông; thủy lợi, đê điều; điện động lực, điện dân dụng và chiếu sáng.
  3. Thiết kế, chế tạo và kinh doanh thiết bị chuyên ngành cấp nước và hạ tầng kỹ thuật. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
  4. Đầu tư xây dựng; Thi công và lắp đặt các công trình cấp, thoát nước, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.
  5. Hỗ trợ kỹ thuật về tăng cường năng lực, thể chế, chính sách, phân tích và quản lý tài chính; lập báo cáo đánh giá và giám sát tác động môi trường, an toàn xã hội.
  6. Khảo sát xây dựng; Thí nghiệm đo đạc chỉ số về môi trường về không khí, đất, nước; Thí nghiệm chất lượng thiết bị và vật liệu.

Tin tức mới