Dự án xây dựng nhà máy nước Sông Đà, công suất 300.000m3/ngd

  03/03/2017

Dự án xây dựng nhà máy nước Sông Đà, công suất 300.000m3/ngd

Địa điểm: Hà Nội, Hòa Bình

Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư

Khách hàng: BQLDA Tổng công ty đầu tư và xây dựng VINACONEX

Đặc điểm chính: Xây dưng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt sông Đà, công suất 300.000m3/ng và mạng lưới truyền tải, phân phối nước sạch

Dịch vụ cung cấp:VIWASE thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý và giám sát thi công xây dựng công trình

                  Sơ đồ tổng thể NMN Sông Đà, CS 300.000m3/ngd

 

Tin tức mới