Dự án Cải thiện môi trường nước TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2, vốn JICA

  03/03/2017

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với các công ty Nhật thực hiện các dịch vụ tư vấn, khảo sát thiết kế, lập hồ sơ mời thầu cho dự án, công suất nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 là 469.000m3/ngd.

Tin tức mới