Sơ đồ tổ chức

  28/02/2017

 

VIWASE hoạt động theo mô hình “Quản trị - Sản xuất”, gồm 04 phòng chức năng quản lý, tham mưu và giúp việc cho Ban quản trị điều hành công ty và 05 khối sản xuất với 15 đơn vị cấp xí nghiệp, trung tâm, phòng chuyên môn về: tư vấn thiết kế cấp, thoát nước; xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật; hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế giao thông; khảo sát địa chất; khảo sát địa hình; phát triển bền vững môi trường và xã hội; thiết kế cơ điện/tự động hóa; kinh tế dự toán; tư vấn chính sách.

Tin tức mới