Khách hàng, Tổ chức hiệp hội và Hợp tác

  24/03/2020
  1. Bộ Xây dựng và các Cục, Vụ, Ban QLDA trực thuộc Bộ Xây dựng
  2. Bộ NN&PTNT và các Cục, Vụ, Ban QLDA trực thuộc Bộ NN&PTNT
  3. Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận…
  4. Các công ty (TNHH-MTV, CP) Cấp nước các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa, Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Lạng Sơn, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Sài Gòn, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Ninh…
  5. Các công ty (TNHH-MTV, CP) Thoát nước, MTĐT các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu…
  6. Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và môi trường TP. Hà Nội; Ban QLDA Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng; Ban QLDA Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng; Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. HCM; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP. HCM; Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. Huế; Ban chuẩn bị Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP. Điện Biên Phủ; Ban QLDA Thoát nước và xử lý nước thải TP. Hạ Long; Ban QLDA GMSII TP. Móng Cái; Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định; Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa; Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định và nhiều các Ban QLDA khác trên toàn quốc

Tin tức mới