Thoát nước và Xử lý nước thải

  11/01/2017
  1. Đề xuất lựa chọn hệ thống thoát nước phù hợp với đặc thù của từng đô thị;
  2. Phân tích thuỷ lực các giải pháp tổ chức hệ thống thoát nước đô thị bao gồm cống, kêng mương, sông, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu thoát nước;
  3. Tính toán, lựa chọn giải pháp công nghệ xử lý tối ưu;
  4. Tính toán thuỷ lực, thiết kế mạng lưới thoát nước mưa Đô thị và Khu công nghiệp;
  5. Tính toán thiết kế trạm bơm thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống hồ điều hoà, hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho đô thị và khu công nghiệp

Tin tức mới