Quy hoạch

  28/02/2017

VIWASE đã thực hiện nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng các hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn cho hầu hết các đô thị Việt Nam:

  1. Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam
  2. Quy hoạch cấp nước và thoát nước Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  3. Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và định hướng đến 2050
  4. Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước TP HCM đến 2020 và định hướng đến 2030
  5. Quy hoạch cấp, thoát nước các đô thị: Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Nguyen, Đồng Nai, Cần Thơ…

Tin tức mới