Thiết kế, chế tạo, kinh doanh thiết bị ngành cấp thoát nước

  11/01/2017

Bên cạnh công tác tư vấn, khảo sát thiết kế, nghiên cứu khoa học, VIWASE đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ chuyển giao công nghệ, thi công xây lắp các công trình cấp thoát nước có quy mô vừa và nhỏ, sản xuất và cung ứng thiết bị, vật tư chuyên ngành cấp thoát nước.

Tin tức mới