Lịch sử phát triển

  28/02/2017

          Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (tên viết tắt VIWASE) là công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường.

          VIWASE được hình thành từ năm 1954, tiền thân là một bộ phận thuộc Cục thiết kế Điện Nước, qua hơn 60 năm phát triển và lớn mạnh, với các tên gọi khác nhau. Năm 1995, Công ty đổi tên là Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) và đến tháng 7 năm 2002 đổi tên thành Công ty Nước và Môi trường Việt Nam. Năm 2006, Công ty chính thức được chuyển thành công ty cổ phần. Công ty có trụ sở chính tại số 5 Đường Thành, TP. Hà Nội, và có Văn phòng VIWASE tại TP. Hồ Chí Minh và Chi nhánh công ty tại TP. Đà Nẵng.

          Được đánh giá là một công ty tư vấn có uy tín trong ngành nước, môi trường và hạ tầng kỹ thuật, VIWASE có đầy đủ điều kiện và khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện, từ quy hoạch tổng thể, lập báo cáo đầu tư và dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết và giám sát thi công cho các dự án cấp, thoát nước, vệ sinh, đánh giá tác động môi trường, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên khắp vùng lãnh thổ Việt Nam.

 

Tin tức mới