Quản lý và xử lý Chất thải rắn

  11/01/2017

VIWASE thực hiện công tác tư vấn cho hầu hết các công trình thu gom và xử lý chất thải rắn quy mô lớn tại Việt Nam.

Có kinh nghiệm lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả xử lý cao, đạt tiêu chuẩn về môi trường.

  1. Nghiên cứu môi trường, lập quy hoạch tổng thể, quản lý chất thải rắn, dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn;
  2. Lựa chọn vị trí bãi rác/khu chôn lấp rác thải rắn hợp vệ sinh; vị trí xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn (composting v.v.);
  3. Đề xuất công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt đô thị, chất thải nguy hại;
  4. Phương án thu gom và vận chuyển chất thải rắn, quy hoạch các trạm trung chuyển;
  5. Thiết kế kỹ thuật cho nhà máy và lựa chọn thiết bị;
  6. Chuẩn bị tiêu chí kỹ thuật; Đánh giá hồ sơ dự thầu;
  7. Thiết kế kiến trúc và phong cảnh;
  8. Thiết kế kết cấu và xây dựng; Giám sát thi công và vận hành chạy thử.

Tin tức mới