Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

  10/12/2019

Tầm nhìn:

VIWASE hướng tới trở thành là tên được lựa chọn hàng đầu bởi các Khách hàng trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của công ty và được quản lý chuyên nghiệp với thương hiệu uy tín, năng lực chuyên môn sâu và đổi mới liên tục

Sứ mệnh:

  • Mang lại giá trị có ý nghĩa cho khách hàng của chúng tôi;
  • Đảm bảo quản lý tốt, chuyên nghiệp trong mọi dự án thực hiện;
  • Duy trì tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất;
  • Nâng cao hơn nữa năng lực công ty với đội ngũ nhân sự có trình độ tốt;
  • Hiệu quả trong mọi công việc để đạt chất lượng sản phẩm tối ưu.

Giá trị cốt lõi:

  • Đạo đức kinh doanh lành mạnh;
  • Trung thực và minh bạch;
  • Hướng đến khách hàng là trọng tâm;
  • Hợp tác và phối hợp tốt với các khách hàng và cổ đông

Tin tức mới