Nâng cấp Đô thị và Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

  11/01/2017

            Công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn phát triển và nâng cấp đô thị, hạ tầng khu công nghiệp. VIWASE đã tham gia nghiên cứu và thực hiện một số dự án gồm: Các dự án nâng cấp đô thị, phát triển khu vực dân cư nghèo, cải thiện vệ sinh môi trường, phát triển giao thông đô thị, nhà ở, tái định cư, dự án phát triển đô thị tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, T/p Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, v.v.

            VIWASE phát triển mô hình tổ chức tư vấn quản lý chuyên nghiệp, có năng lực quản lý tổng hợp về dự án bao gồm cả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, xã hội, thị trường và pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án nâng cấp đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

            Đồng thời chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ các chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thẩm định dự án cho các nhà tài trợ như WB, JICA, ADB…

Tin tức mới