Dự án Cấp nước và Môi trường 1A thành phố Hải Phòng

  03/03/2017

Địa điểm: TP Hải Phòng

Nguồn vốn: Vốn ODA của Ngân hàng thế giới

Khách hàng: BQLDA Công ty Cấp nước Hải Phòng

Đặc điểm chính: Cải tạo, xây dưng NMN An Dương lên công suất 120.000m3/ng.; mạng lưới truyền tải, phân phối nước sạch

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với các công ty tư vấn quốc tế (Soil&Water-Phần Lan và CES - Đức) thực hiện thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế, lập hồ sơ mời thầu và quản lý và giám sát thi công xây dựng công trình

Tin tức mới