Dự án Nhà máy nước Hồ Đá Đen, công suất 100.000 m3/ngd

  03/03/2017

Địa điểm: TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nguồn vốn: Vốn ngân sách

Khách hàng: BQLDA Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dịch vụ cung cấp: VIWASE là tư vấn chính thực hiện công tác lập nghiên cứu khả thi, khảo sát, thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu và giám sát thi công dự án.

Ảnh 1.5: Phối cảnh NMN Hồ Đá Đen

Tin tức mới