Dự án thoát nước cải thiện môi trường thành phố Hà Nội, vốn JICA

  06/03/2017

Địa điểm: TP. Hà Nội

Nguồn vốn: Vốn ODA Nhật bản

Khách hàng: Ban QLDA Thoát nước Hà Nội

Dịch vụ cung cấp: VIWASE hợp tác với công ty Nippon Koei (Nhật) thực hiện các dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế; Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý giám sát thi công: Báo cáo đánh giá tác động môi trường;  Các hoạt động truyền thông và kế hoạch tái định cư; Đào tạo và nâng cao năng lực tổ chức quản lý cho dự án

 Ảnh trạm bơm Yên Sở, công suất 90m3/s

 

 

Tin tức mới