Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hà Nội giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến 2050

  03/03/2017

                      Ảnh 1.1: Sơ đồ mạng lưới cấp nước HN

Tin tức mới