Hệ thống quản lý chất lượng

  28/02/2017

                Công ty VIWASE có hệ thống quản lý chất lượng và phương pháp thực hiện để nâng cao chất lượng và môi trường làm việc, mối quan hệ với khách hàng cũng như bảo đảm sản phẩm đầu ra. VIWASE có chính sách không ngừng cải thiện hệ thống chất lượng với mục tiêu đặt ra là đạt tiêu chuẩn chất lượng cao cho các dịch vụ do công ty cung cấp. Năm 2002, Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty đã được Tổ chức AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL (Cộng hòa Pháp) cấp chứng chỉ ISO 9001:2000

            Từ năm 2008, Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty tuân theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Tất cả các dịch vụ do VIWASE thực hiện đều tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng này. Hệ thống quản lý chất lượng của VIWASE được tổ chức AFAQ-ASCERT INTERNATIONAL đánh giá hàng năm.

    

Tin tức mới