Khách hàng, Tổ chức hiệp hội và Hợp tác

  24/03/2020
  1. Bộ Xây dựng và các Cục, Vụ, Ban QLDA trực thuộc Bộ Xây dựng
  2. Bộ NN&PTNT và các Cục, Vụ, Ban QLDA trực thuộc Bộ NN&PTNT
  3. Sở Xây dựng các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận…
  4. Các công ty (TNHH-MTV, CP) Cấp nước các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa, Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Lạng Sơn, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Sài Gòn, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Ninh…
  5. Các công ty (TNHH-MTV, CP) Thoát nước, MTĐT các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu…
  6. Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình cấp thoát nước và môi trường TP. Hà Nội; Ban QLDA Phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP. Hải Phòng; Ban QLDA Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng; Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. HCM; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP. HCM; Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. Huế; Ban chuẩn bị Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – TP. Điện Biên Phủ; Ban QLDA Thoát nước và xử lý nước thải TP. Hạ Long; Ban QLDA GMSII TP. Móng Cái; Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh Bình Định; Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa; Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định và nhiều các Ban QLDA khác trên toàn quốc

Tin tức mới

Bài viết mới nhất