Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính, vốn WB

  06/03/2017

Phối hợp với các công ty của Úc và New Zealand thực hiện dịch vụ tư vấn phân tích, đánh giá chi tiết các tiểu dự án được sàng lọc tiếp nhận vốn ODA, giám sát an toàn môi trường xã hội và tái định cư cho dự án.

Tin tức mới