Dự án Quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội, Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn

  07/03/2017

VIWASE chủ trì khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn; lập nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, thiết kế chi tiết và giám sát thi công các ô chôn lấp hợp về sinh giai đoạn 1 và 2 cho dự án.

Ảnh : khu chôn lấp hợp vệ sinh Nam Sơn, Sóc Sơn Hà Nội

 

Tin tức mới