Cấp nước

  11/01/2017

VIWASE có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện từ công tác nghiên cứu lập qui hoạch tổng thể, báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi), dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý dự án, giám sát thi công cho các dự án cấp nước ở Việt Nam.

Hỗ trợ Chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thẩm định dự án cho các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan hợp tác Quốctế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á(ADB)...

 

Tin tức mới