Thoát nước

  11/01/2017

Thoát nước, Thu gom và xử lý nước thải

VIWASE có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện từ công tác nghiên cứu lập qui hoạch tổng thể, báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi), dự án đầu tư đến thiết kế chi tiết, tư vấn hỗ trợ đấu thầu và quản lý dự án, giám sát thi công cho các dự án thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, thủy lợi vệ sinh môi trường ờ Việt Nam.

Hỗ trợ Chủ đầu tư lập và trình báo cáo tiền thẩm định, báo cáo thẩm định dự án cho các nhà tài trợ như Ngân hàng thế giới (WB), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)...

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng,CS 141.000m3/ngđ

(Dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM, lưu vực kênh Đôi - Tẻ giai đoạn 1, vốn JICA: VIWASE thực hiện các dịch vụ Khảo sát, Thiết kế, HSMT, Giám sát thi công)

Nhà máy xử lý nước thải Bãi Cháy

(Dự án Vệ sinh Quảng Ninh, giai đoạn 1B, vốn WB: VIWASE thực hiện các dịch vụ Thiết kế HSMT, giám sát thi công)

 

Tin tức mới