Ngành nghề Kinh doanh

  28/02/2017

 

1- Dịch vụ Tư vấn, Khảo sát

Tư vấn, quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm: lập và thậm tra báo cáo đầu tư, dự án ĐTXD công trình; Tư vấn thiết kế, dự toán và tổng dự toán, kinh tế-tài chính, đấu thầu, thể chế; Quản lý dự án; Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình sau:Công trình cấp nước, thoát nước, chất thải rắn và vệ sinh môi trường.

 • Công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Công trình giao thông.
 • Công trình thủy lợi.
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Công trình cấp điện động lực, điện dân dụng, điện chiếu sáng, đường dây điện cao thế và trạm biến áp.
 • Lập quy hoạch chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị; lập quy hoạch chi tiết xây dưng cho: đô thi, nông thôn và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp
 • Thiết kế máy móc và thiết bị: thiết kế chế tạo thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật
 • Tổng thầu thực hiện các dự án cấp thoát nước theo hình thức chìa khóa trao tay.
 • Thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng và Môi trường; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng
 • Khảo sát xây dựng (khảo sát địa hình, địa chất, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, môi sinh, môi trường, thí nghiệm không khí, đất và nước).

2- Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, Quản lý vận hành

 • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
 • Đào tạo trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Quản lý vận hành và bảo dưỡng định kỳ các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường

3- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác:

 • Tư vấn về môi trường
 • Tư vấn về công nghệ khác
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
 • Nghiên cứu các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu

4- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận gồm:

 • Điều tra,   khảo sát và đánh giá xã hội học.
 • Điều tra,   khảo sát và đánh giá cam kết đấu nối cấp thoát nước và vệ sinh   môi trường.
 • Điều tra,   kháo sát và đánh giá tái định cư, các hộ bị ảnh hưởng bởi thu hồi   đất của dự án

5- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác:

 • Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua
 • Sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học

Tin tức mới