Đại hội đồng cổ đông thường niên VIWASE năm 2019

  13/04/2019
Ngày 08/4/2019, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội. 
Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông đã tham dự.
 
                                                                                                             CT HDQT
                                                                                                      Nguyen Thanh Hai

News