Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

  11/07/2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Theo đơn đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 08/7/2017 của bà Trần Thị Thủy

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam xin thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần như sau: 

- Tên cổ đông: Trần Thị Thủy

- Số CMTND :  011850828  ngày cấp 28/3/2005 nơi cấp CA Hà Nội

- Mã cổ đông: VWS-199/2007

- Số lượng cổ phần sở hữu: 4.756 cổ phần (Bằng chữ: Bốn nghìn bảy trăm năm sáu cổ phần)

 Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đây, Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Trần Thị Thủy

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Địa chỉ: Số 5 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38 256539  Fax: 024. 38 284760

News