Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm

  17/03/2017
Quyết định 51 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình Cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm
 

Tin tức mới